Sommermenuer

Lad dig friste af vores sommermenuer - i eller ud af huset

 

Efterårsmenuer

 

Julefrokost

 

Virtuel tour

Prøv en virtuel tour rundt i vores flotte lokaler

 

Papegøjehaven styrker den grønne profil.

 

Nyt system til håndtering af madaffald

 

Restaurant Papegøjehaven ønsker at skærpe vores grønne profil i forbindelse med den stigende konkurrence inden for konference og kongresmarkedet.

 

Der er vores samfund stigende fokus på madspild.

Vi har altid haft fokus på madspild og mængden af madaffald. Madspild skyldes som oftest overproduktion, mens madaffald er det affald der opstår ved produktionen i køkkenet samt det mad som skal kasseres hvis det f.eks. har stået fremme på en buffet. Vi forsøger naturligvis til stadighed at nedbringe mængden af madspild/madaffald til det minimale, men med de mængder vi producerer, og de veterinære regler, er en ret stor mængde madaffald desværre uundgåelig.

 

Vi har i dag en løsning hvor vi får afhentet madaffaldet i store tønder som både er ressourcekrævende og dyr. Samtidig belastes miljøet også idet affaldet bliver fragtet over store afstande.

I den forbindelse har vi gennem et par år haft kig på mulige leverandører af systemer der på bedre måde, både miljømæssigt og økonomisk kan håndtere det madaffald vi producerer.

 

 

Den nye ordning

Den nye løsning indebærer en kværn/indkast som installeres i køkkenet og via rørføring bringer/suger madaffaldet ud i den nedgravede biotank.

 

Biotanke kan oplagre langt større mængder affald er de eksisterende løsninger, hvilket giver mindre transport.

 

Biotanken er i en størrelse så den skal tømmes ca. 1 gang månedligt. Med denne løsning forenkles logistikken og arbejdsmiljøet forbedres i køkkenet. Der er ingen tunge tønder som bliver fyldt og skal flyttes rundt på. Biotanken er forsynet med et biofilter som forhindrer lugtgener fra tanken.

 

Madaffaldet afhentes med slamsuger som i samme arbejdsgang kan tømme og rengøre tank og vores fedtudskiller på vores spildevand.

 

Affaldet kan herefter bruges som råstof i biogasanlæg og er dermed med til at øge udbuddet af grøn energi og nedbringe CO2 udledningen.

 

Løsningen leveres af firmaet Biotrans Nordic.

 

Kværnen/indkastet

 

 Nedgravet biotank