Forside

PAPEGØJEHAVENS HISTORIE

 

 

Aalborghallen ligger på historisk grund, stedet hedder Papegøjehaven og har tradition tro været borgernes festplads i mere end et halvt årtusind. I 1650 afholdte "Købmandslauget" den første sommerfest, hvor man med en armbrøst skød papegøjen af stangen. Festen blev i folkemunde kaldt Papegøjegildet. 


Efter at papegøjeskydningen ophørte i slutningen af 1700-taller, vedblev pladsen at tilhøre købmændenes sammenslutning, og den sidste del blev overdraget til to af denne livskraftige forenings ægtefødte børn, nemlig klubben Enigheden og Det Broderlige Skydeselskab. Sidstnævnte mageskiftede sin del af Papegøjehaven med Aalborg By og fik i stedet den grund på Skovbakken, hvor selskabet holder til den dag i dag. 


Efter mageskiftet med Skydeselskabet ejede byen nu halvdelen af Papegøjehaven. Byens del blev halveret ved salg af den nordlige del til De Smithske Jernstøberier, men mellem dette og Kilden beholdt byen det areal, hvor nu Aalborghallen ligger. Det er så historisk selvfølgeligt, at dens plads er just her. 

Program fra Aalborghallens indvielse 15.- 16. januar 1953. 

"Restauranten, som har fået navnet "Papegøjehaven", er udstyret med et moderne køkken, der foruden at betjene restaurantens egne gæster kan anrette middag for op til 2200 gæster i hallen. I kælderetagen findes lokaler for moderne keglebaner, Danmarks første bowlingbane, billard, bordtennis og salonskydebaneanlæg".

Sådan beskrev man dengang Restaurant Papegøjehaven i programmet fra indvielsen af Aalborghallen. I dag kan vi dog ikke tilbyde bowling, billard, bordtennis eller salonskydning, men vi har stadigvæk de gamle keglebaner, en meget hyggelig pub samt selskabslokaler i underetagen.

Siden indvielsen af Aalborghallen i 1953 har der været tre restauratører i Restaurant Papegøjehaven. Den første var Hans Jørgen Petersen, som var ansat fra 1953 - 1968, han blev i 1972 den første restauratør på det ny Nordjyllands Kunstmuseum. 

I/S Torkild og Peter Mouritzen overtog 1 januar 1969 driften af Aalborghallens restauranter, og fra 28. februar samme år blev det daglige ansvar varetaget af Peter Mouritzen. I 1970 blev I/S´et opløst, og Peter Mouritzen blev formelt forpagter af stedet. 

Peter Mouritzen var ligesom faderen Torkild Mouritzen udlært isenkræmmer, og "selvlært" restauratør fra den fædrende forretning Favoriten, restaurant og smørrebrødsforretning i Vesterå, i dag kendt som Stygge Krumpen. 

I takt med det voksende antal kongresser og møder i starten af 1970´erne, fandt man ud af at udnytte Aalborghallens mange mødelokaler til private arrangementer og fester, og opbyggede sideløbende gradvist en af Danmarks største diner transportable forretninger. 

Restaurant Papegøjehaven blev berømt for sin hjemmelavede mad, og i mindre travle perioder bruges tiden stadigvæk fornuftigt til syltning af surt og sødt eller tilberedning af andre fødevarer. 

I 1982 indførtes den, stadig så populære, "Papegøjefrokost". 

I dag er det ikke usædvanligt at bespise 1000 mennesker, 2000 er ingen sjældenhed, og 3000 er ikke et problem. 

Med udgangen af 2003, forlod Peter Mouritzen, efter 35 år, pladsen som adm. direktør i Restaurant Papegøjehaven A/S, til fordel for Lars Mouritzen. 

 

Lars Mouritzen er ingenlunde en uerfaren herre, idet han, gennem hele sin barndom, har lært huset at kende og udført mange forskelligartede job som bl.a. opvasker, afrydder m.v. - de første 7 år i forretningen havde han udover at være i direktørlære, fuldtidsjob som den ene af virksomhedens to inspektører. 

Forud for jobbet som inspektør, tog Lars Mouritzen er par års studier som bygningsingeniør. Han blev derefter uddannet på Internationalt Hotelakademi i Aalborg, og var derefter inspektør i Herninghallerne i to år, samt et år på Limfjordshotellet inden han kom "hjem" i 1996. 

Hermed fuldendtes det generationsskifte, som havde været under forberedelse i ca. 7 år og samtidig kunne man konstatere, ikke uden en vis form for stolthed, at Familien Mouritzen dermed har været restauratør i Aalborg By i fire generationer siden 1919. 

Restaurant Papegøjehaven A/S var frem til udgangen af 2008 et familieaktieselskab, idet Bodil & Peter Mouritzen besad en betydelig aktiepost. Bodil Mouritzen havde endvidere sit virke i forretningen frem til 2006, blot med sin ældste søn som chef. 
I 2006 blev Lotte Mouritzen Østergaard (søster til Lars Mouritzen) ansat som firmaets bookingchef.
Ved starten af 2009 er Lars Mouritzen eneaktionær i Restaurant Papegøjehaven A/S. 

 

I juni 2013 er der mellem Aalborg Kongres & Kultur Center og Lars Mouritzen indgået en ny kontrakt om forpagtningen af Restaurant Papegøjehaven for en ny 10-årig periode, startende 1. januar 2014.

"Det er med stolthed og glæde at jeg ser frem til en ny spændende periode her i huset", konstaterer Lars Mouritzen.

Familien Mouritzen kan pr. 28. februar 2019 fejre 50 års jubilæum som forpagtere i Aalborg Kongres & Kultur Center.

At arbejde i Aalborg Kongres & Kultur Centers restauranter er en livsstil. Man interesserer sig for hel "huset", hæger om dets renommé, glædes over de mange arrangementer og sidst men ikke mindst er man stolte af og meget bevidst om, at være "Byens ansigt" overfor de mange udenbys og internationale gæster. 

Vi ser frem til at byde Dem velkommen, og har De spørgsmål omkring husets historie vil vi være behjælpelige på bedste vis. 

Med venlig hilsen
RESTAURANT PAPEGØJEHAVEN A/S

KILDER
Program - Aalborghallens indvielse 15.- 16. januar 1953
Aalborg Kongres & Kultur Center 1953 - 2003 - af Poul Krabbe

KONTAKT INFORMATION

 

Restaurant Papegøjehaven
Europa Plads 4
9000 Aalborg
Telefon: 98 12 54 99
E-mail: restaurant@papegojehaven.dk